bouwplannen en oeververbinding

Onrust door gemeentelijke bouwplannen:  9 volkstuinparken weg, waaronder het onze?

 lees verder

 

U hebt vast de  artikelen in het AD van deze week gevolgd of over de toekomstige gemeentelijke bebouwingsplannen gehoord.

De teneur is: het is nog maar een opzetje, een plan, er staat nog niets vast. U moet zich niet ongerust maken etc.

Eerlijk gezegd hebben wij (als bestuur) daar toch wat twijfels over.  Het AD en andere media volgen dit nieuws  vlot, er zijn al Kweeklust tuinleden die geïnterviewd werden. Prima.

We kunnen u vertellen dat de AVVN  als onze belangenbehartiger meteen in de pen is geklommen, niet alleen naar alle negen “bedreigde”  volkstuinparken maar zij hebben ook meteen een persbericht de deur uit gedaan. U vindt deze hieronder.  Ook volgen we als Tuinkring (overlegorgaan  van n stuk of 10  volkstuinparken in oost Rotterdam) de ontwikkelingen op de voet en we komen binnenkort hierover bij elkaar.

Dus, al  zal het niet morgen of volgend jaar zijn, we zitten er bovenop.  Paniek is echter nog niet aan de orde. Er moet eerst nog heel veel water door de Maas.

Mochten er tuinleden zijn die eerder met dit bijltje gehakt hebben: die kennis vernemen we graag. Stuur een mailtje?

 

bijlagen hieronder

20190718 Persbericht Rotterdam

20190718 brief wethouder Kurvers Rotterdam