bouwplannen en oeververbinding

Onrust door gemeentelijke bouwplannen:  9 volkstuinparken weg, waaronder het onze?

 lees verder

 

U hebt vast de  artikelen in het AD van deze week gevolgd of over de toekomstige gemeentelijke bebouwingsplannen gehoord.

De teneur is: het is nog maar een opzetje, een plan, er staat nog niets vast. U moet zich niet ongerust maken etc.

Eerlijk gezegd hebben wij (als bestuur) daar toch wat twijfels over.  Het AD en andere media volgen dit nieuws  vlot, er zijn al Kweeklust tuinleden die geïnterviewd werden. Prima.

We kunnen u vertellen dat de AVVN  als onze belangenbehartiger meteen in de pen is geklommen, niet alleen naar alle negen “bedreigde”  volkstuinparken maar zij hebben ook meteen een persbericht de deur uit gedaan. U vindt deze hieronder.  Ook volgen we als Tuinkring (overlegorgaan  van n stuk of 10  volkstuinparken in oost Rotterdam) de ontwikkelingen op de voet en we komen binnenkort hierover bij elkaar.

Dus, al  zal het niet morgen of volgend jaar zijn, we zitten er bovenop.  Paniek is echter nog niet aan de orde. Er moet eerst nog heel veel water door de Maas.

Mochten er tuinleden zijn die eerder met dit bijltje gehakt hebben: die kennis vernemen we graag. Stuur een mailtje?

 

bijlagen hieronder

20190718 Persbericht Rotterdam

20190718 brief wethouder Kurvers Rotterdam

 

 

 

koffie, borrel en nog een borrel data

Na het succes van verleden jaar  houden we weer een koffie-ochtend en borrel-middag.

 

De data zijn

Koffieochtend: zaterdag 13 juli  2019 van  10.30-12.30 uur

Borrelmiddag: zaterdag 10 augustus 2019 vanaf 16.00 -18.00 uur

en een nieuwe, afsluitende seizoensborrel op zondag 22 september 2019 vanaf ongeveer 15. 00 uur. (details volgen, maar dan weet u t vast.)

Plantjesruildag 2019 succesvol

en alweer met stralend weer.

 

Zo’n kleine 300-400 plantjes en stekjes wisselden van eigenaar. En dat binnen krap 2 uurtjes.

( Het moet wel gezegd dat het meerendeel daarvan door enkele zeer grootschalige stekkers werd ingebracht)

En ook al kwam je alleen voor de koffie en stond je hele tuin al vol,

je  ging toch weer  met een stuk of wat  stekjes tuinwaarts.

Met dank aan allen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bouwvoorschriften en OLO procedure

Mocht u gaan bouwen of verbouwen:

 

De nieuwe regels en voorschriften zijn in grote lijnen bekend.

De volgorde is nu: toetsen aan Bestemmingsplan de Esch, het formulier van SViN invullen en vervolgens met alle daarbij behorende stukken inleveren bij het Bestuur, t.a.v  Cock Esseboom (bouwcommissie).

Na toestemming van het bestuur kunt u de vergunningprocedure vervolgen via het OLO (Omgevings Loket Online, www.omgevingsloket.nl).

 

Daarbij moet u alle eerdere stukken ook toevoegen. Een voorbeeld van het invullen van de OLO-procedure is bijgevoegd. Het lijkt ingewikkeld, maar de handleiding helpt enorm. Indien nodig kunnen wij u ook op weg helpen.

Twee belangrijke zaken: de behandelperiode bij de gemeente duurt zeker 2 maanden. Ook zijn er leges verplicht. De exacte kosten daarvan zijn helaas nog niet bekend.

U vindt de benodigde informatie bij FAQ’s bij punt 5 (onder het algemene stuk) op deze  site.

Leonidas zomer-eindfeest

Op zondag 2 juni as. wordt het hockeyseizoen feestelijk afgesloten

 

en,  omdat het vermoedelijk mooi weer wordt zouden we wel eens van de feestvreugde kunnen gaan meegenieten.

Ook is de parkeerdruk op het naastgelegen parkeerterrein vermoedelijk groot

Hieronder de aankondiging van Leonidas met de vraag om begrip.

 

2 juni Leonidas

 

 

Zoekfunctie en faq’s

Zoekfunctie EN de meest gestelde vragen..(faq’s)   

Nu duidelijker.

 

Naar aanleiding van een vraag  hebben we naar de zoekfunctie van de website gekeken.  Deze bleek niet voor iedereen duidelijk te vinden, want hoewel naast elk bericht, moest eerst wel het bericht geopend zijn.

 

Welnu, dat is niet veranderd maar, ten overvloede, hebben we nu een vergrootglas-teken bij het menu gezet. Daarop klikken en uw tref/zoekwoord intypen en u krijgt alle berichten waarin ooit uw woord voorkomt. Probeert u het eens met bijvoorbeeld ‘winter’.

Omdat er bij veel zoekwoorden soms erg veel berichten naar boven komen (sommige berichten komen elk jaar terug), is er ook een FAQs  ( Frequently Asked Questions) pagina aangemaakt. Waarbij we zijn uitgegaan van de meest gestelde terugkerende vragen. Ook de FAQs pagina staat nu in het menu: daarop klikken en dan in de geopende pagina uw onderwerp in de lijst zoeken.

We hopen dat dit helpt.

Indien nodig passen we de FAQs lijst natuurlijk aan.