Verslag Lezing Kweeklust: Je tuin als natuurgebied!

Verslag Lezing Kweeklust: Je tuin als natuurgebied! 

 

 

 

Op 17 mei jl. werd een interessante lezingenavond georganiseerd op onze volkstuinvereniging. Het onderwerp was de ongeziene natuur in steden en tuinen. Ondanks de regenachtige avond waren er tientallen mensen aanwezig.  

 

Na een introductie door de voorzitter begon de eerste lezing, van Marjolein Moeijes, die initiatiefnemer is van het National Park Rotterdam. Ze vertelde over deze campagne, die ons met een nieuwe blik naar de stad laat kijken. Verspreid door onze stad zou een aaneengesloten netwerk van natuur kunnen opbloeien, waardoor dieren zich vrij kunnen bewegen en de stad een bloeiend ecosysteem wordt. Ook vertelde Marjolein over de Bioblitz, een jaarlijks evenement waarbij Rotterdammers samen zo veel mogelijk verschillende dier- en plantensoorten in de stad spotten en doorgeven.  

De volgende lezing was van Linde Slikboer, bijenonderzoeker bij EIS Kenniscentrum Insecten. Thema van de lezing was “Je tuin als natuurgebied”, met een focus op insecten in tuinen. Linde zoomde eerst in op bijen als voorbeeld van de insecten die in onze tuinen wonen. De honderden verschillende soorten bijen blijken elk een unieke levenswijze te hebben: ze nestelen in de bodem of in holle stengels en hebben allemaal een eigen favoriete plantensoort. Om bijen te helpen blijkt de aanwezigheid van structuur heel belangrijk, naast bloeiende planten. Zorg daarom voor een gevarieerde tuin met hogere en lagere delen, open plekken, struiken en bomen.  

Na de koffiepauze ging Linde in op hoe we zelf insecten naar onze tuin kunnen lokken. Deze dieren zijn enorm divers en daarom is vooral variatie van belang. Linde’s eigen tuin diende telkens als voorbeeld: een insectenrijke tuin blijkt een goedkope, onderhoudsarme, klimaatbestendige en mooie tuin. We helpen dieren en planten door zo veel mogelijk spontane natuur toe te laten, weinig te verstoren en veel variatie aan te brengen (dood hout, wilde planten, een vijvertje, inheemse struiken…). In zo’n wilde tuin word je elke dag weer verrast door een klein avontuurtje. Tal van vogels en insecten zullen je tuin bezoeken en het is heerlijk om te zien hoe ze zich welkom voelen op een plek die wij gemaakt hebben! 

 

Deze inspirerende lezingenavond werd georganiseerd door de Partij voor de Dieren Rotterdam en wordt deze zomer herhaald op twee andere volkstuinverenigingen. Houd voor meer informatie de sociale media van de PvdD Rotterdam in de gaten. 

 

Het Kweeklustbestuur