de eerste eind-seizoensborrel

daar is t ie dan, de eind-seizoen-borrel 2019

zondag 22 september

lees verder

 

De aangekondigde  einde-seizoens-borrel van Kweeklust.

De details zijn bekend:  aanvang 15.45 uur en einde: 18.00

thee, koffie en borrel

 

Waarom zou u moeten komen:

Er is een klein praatje van de voorzitter Bart de Wilde.

Er wordt rond 16.30 uur een kort filmpje vertoond waarop u wellicht iemand of uw eigen tuin herkend:  er mag geraden worden!

We zouden het liefst de maandagvrijwilligers op de eerste rijen zien zitten.

Waarom? Daarom!

En verder is er een kleine verrassing.

 

Wanneer u niet kunt mist u echt iets Kweeklust-bijzonders

 Graag tot ziens op de 22e,

Het gehele ATV Kweeklust bestuur: Bart, Hans, Marianne, Cock en Andre.  Plus Dolf.

 

 

 

 

 

 

en vergeet de leuke dingen niet

En niet vergeten: de borrel op a.s zaterdag,

dan de proeverij,en later nog een borrel

lees verder

 

 

Of eigenlijk: kom maar gewoon, het is  leuk!

 

 

 

de aangekondigde nul meting

De nulmeting bouwvoorschriften 2019

gaat van start.

 

lees verder

 

 

Zoals is aangekondigd in de algemene vergadering van 14 april jl., zal het bestuur dit jaar in alle tuinen een nulmeting houden om vast te stellen in hoeverre de opstallen op het complex voldoen aan de geldende bouwvoorschriften.

Binnenkort gaat deze nulmeting beginnen en deze zal naar verwachting tot in de loop van het najaar voortduren. De tuinleden zullen over de resultaten van de nulmeting worden geïnformeerd.

Het is niet nodig dat u daarvoor aanwezig bent op uw tuin. De bestuursleden meten de opstallen in uw tuin vanaf de buitenkant en hebben geen toegang nodig tot de opstallen. Mocht u tuin voorzien zijn van een slot en niet toegankelijk zijn, dan zal het bestuur te zijner tijd een afspraak met u maken om de nulmeting te kunnen uitvoeren.

Voor de duidelijkheid: de nulmeting dient ervoor om de huidige stand van zaken op het complex in kaart te brengen en bestuur en tuinleden te informeren over de naleving van de bouwvoorschriften. Handhaving is niet het doel van deze nulmeting.

Wellicht ten overvloede: op de website van ATV Kweeklust kunt u onder FAQ  bij “bouwvergunningen – hoe werkt dat?” de geldende bouwvoorschriften raadplegen.

 

van belang: extra snoei

Extra snoei vanwege:

 

lees verder

 

Afgelopen week was weer een vervelend ongeval op ons park, wat gelukkig goed is afgelopen.

Er moest wel een ambulance aan te pas komen en na afloop kregen wij te horen dat de ambulance lui niet blij waren met alle overhangende takken en planten. Het maakt het rijden vervelend, geeft erge herrie en beschadigt hun wagens behoorlijk.  Bovendien is dit de 2e keer dat men klaagt.

Dus wij gaan daar nu meteen iets aan doen. Het bestuur heeft – in de bloedhitte- een inspectieronde gemaakt. Ook na controle en medewerking van vele tuinders na de tuinschouw blijken er nu bij vele tuinen te laag overhangende takken en bloemen of struiken. De ambulances zijn tegenwoordig hoger en ws zijn onze tuinschouw criteria niet streng genoeg qua hoogte.

Wij gaan al het overhangende spul alsnog en op korte termijn (laten) snoeien.

We doen dat in een verticale lijn vanaf de buitenkant van uw heg tot een hoogte van 4 meter. Ook het hele buitenpad aan de Begraafplaats kant moet onderhanden genomen worden, net als de algemene toegangsweg.  Dit geldt overigens ook voor prachtige overhangende bloemen helaas.

Enkele tuinders zijn na het ongeval zelf al goed aan de slag gegaan( waarvoor dank) Mocht u liever zelf uw eigen bomen en planten snoeien, graag natuurlijk, maar houdt u aan de verticale lijn en 4 meter hoogte.

In alle ander gevallen vragen we uw vriendelijke medewerking aan hen die deze noodzakelijke snoei zullen gaan verzorgen.

 

PS. In dit verband: de gemeente is bezig met de aanvraag voor het aanleggen van de draaikeercirkel. Maar, ambtelijke molens.

 

 

 

bouwplannen en oeververbinding

Onrust door gemeentelijke bouwplannen:  9 volkstuinparken weg, waaronder het onze?

 lees verder

 

U hebt vast de  artikelen in het AD van deze week gevolgd of over de toekomstige gemeentelijke bebouwingsplannen gehoord.

De teneur is: het is nog maar een opzetje, een plan, er staat nog niets vast. U moet zich niet ongerust maken etc.

Eerlijk gezegd hebben wij (als bestuur) daar toch wat twijfels over.  Het AD en andere media volgen dit nieuws  vlot, er zijn al Kweeklust tuinleden die geïnterviewd werden. Prima.

We kunnen u vertellen dat de AVVN  als onze belangenbehartiger meteen in de pen is geklommen, niet alleen naar alle negen “bedreigde”  volkstuinparken maar zij hebben ook meteen een persbericht de deur uit gedaan. U vindt deze hieronder.  Ook volgen we als Tuinkring (overlegorgaan  van n stuk of 10  volkstuinparken in oost Rotterdam) de ontwikkelingen op de voet en we komen binnenkort hierover bij elkaar.

Dus, al  zal het niet morgen of volgend jaar zijn, we zitten er bovenop.  Paniek is echter nog niet aan de orde. Er moet eerst nog heel veel water door de Maas.

Mochten er tuinleden zijn die eerder met dit bijltje gehakt hebben: die kennis vernemen we graag. Stuur een mailtje?

 

bijlagen hieronder

20190718 Persbericht Rotterdam

20190718 brief wethouder Kurvers Rotterdam

 

 

 

koffie, borrel en nog een borrel data

Na het succes van verleden jaar  houden we weer een koffie-ochtend en borrel-middag.

 

De data zijn

Koffieochtend: zaterdag 13 juli  2019 van  10.30-12.30 uur

Borrelmiddag: zaterdag 10 augustus 2019 vanaf 16.00 -18.00 uur

en een nieuwe, afsluitende seizoensborrel op zondag 22 september 2019 vanaf ongeveer 15. 00 uur. (details volgen, maar dan weet u t vast.)