Nieuws uit de ALV van 15 april 2018

De belangrijkste nieuwtjes uit de ALV van 15 april jl.

Bestuur ATV Kweeklust

 

Het allerbelangrijkste eerst:  we hebben weer een voorzitter!

De heer Bart de Wilde, tuin 48 is bereid gevonden voorzitter te worden. Dit is onmiddellijk ingegaan op 15 april 2018.

Daarnaast is Emile Janssens, tuin 47 , uit het bestuur gestapt na 4 jaar trouwe ‘dienst. Waarvoor dank natuurlijk.  De andere leden: Hans Verdonk, penningmeester, Dolf Engels, algemeen lid, en Cock Esseboom, algemeen lid,  zijn alledrie weer herverkozen voor een volgende periode. Marianne  Eichholtz blijft nog als secretaris  (en webmaster). En er zijn 2 nieuwe vrijwilligers, dus de maandagmorgen ploeg is weer op orde: hoera!

 

Met algemene stemmen is gekozen voor een lidmaatschap van de AVVN.  Dat heeft nog wel wat voeten in aarde, er moet van alles  omgezet worden maar daar gaat het bestuur flink mee aan de slag, daarbij geholpen door de verleden jaar al ingestelde “Denktank”.  We zullen nieuwe Statuten een aangepast Huishoudelijk Reglement moeten maken, u hoort daarover later meer. Voor u belangrijk te weten: We worden per 1  mei lid van de AVVN en  u krijgt voortaan het  Tuinierders-blad op uw huisadres.  Wilt u meer weten over de AVVN,  zie  https://www.avvn.nl

De Tuinschouw zal dit jaar door tuinleden (olv een bestuurslid) worden uitgevoerd, vermoedelijk wordt dit eind mei.

De Bestuurs-spreekuren zijn vervallen: de laatste jaren was er  nauwelijks belangstelling en verleden jaar is er beide spreekuren zelfs niemand geweest, en om daar nu weer voor niks binnen te gaan zitten.. neu.

 

Verdere details vindt u in de notulen, die binnenkort verzonden worden.