Preventie Coronavirus

Officiële maatregelen Coronavirus en preventie binnen de vereniging en op het tuinpark

 

 

 

Beste tuinleden,

Het kan niet anders dan dat ook u al het nieuws over het coronavirus en het voorkomen van besmettingen daarmee, op de voet volgt.

Ook voor ons  tuinpark zijn er enkele maatregelen die genomen kunnen worden.

Voor wat betreft Kweeklust is inmiddels besloten het toegangshek open te zetten gedurende de dag, zodat niet iedereen dat hek en het slot moet beetpakken.(er komt nog een mededeling op het hek) .

Een andere maatregel: onze vrijwilligers gaan niet per april aan de slag.

Dat betekent onder andere, dat uw afval niet opgehaald wordt tot nader order..

En hou alstublieft zelf rekening met tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, dus ook niet pal over de heg een praatje maken, die heg is slechts 40 cm breed.  Geen koffievisite bij elkaar, niks.
Zeg er desnoods iets van wanneer u ziet dat iemand dat vergeet: immers we moeten een beetje op elkaar letten. En alsmaar die handen wassen natuurlijk.

 

Want:  Het virus verspreid zich niet zelf, maar u, ik, wij allemaal verspreiden het.

Laten we proberen de gezondheidszorg beheersbaar te houden voor zo ver mogelijk.

Met dank voor uw medewerking

 Overigens,  wij mogen nu nog op de tuin, en het park komen, dat kan in de toekomst nog veranderen. We wachten af.

Met  dank voor uw aandacht en  vriendelijke groet,

Marianne Eichholtz

ATV Kweeklust

Hieronder volgt het bericht met de voorgestelde maatregelen door de AVVN.


 

Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark

15 maart 2020 heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen en adviezen gelden tot in ieder geval 6 april a.s. Wat betekent dit voor tuinverenigingen?

Verplichting

De afgekondigde verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden per 15 maart 18.00 uur geldt óók voor verenigingsgebouwen/clubhuizen met een horecafunctie. Dit is geen advies, maar een maatregel van overheidswege die opgevolgd dient te worden.

Adviezen

Om overdracht van of besmetting met het coronavirus te voorkomen en in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, hebben wij de volgende adviezen voor tuinverenigingen samengesteld:

  • Sluit alle algemene verenigingsgebouwen zoals clubhuis (ook die zonder horecafunctie), tuinwinkel en toiletten;
  • Hou geen activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten met of voor leden en/of gasten, ook niet in de buitenlucht;
  • Organiseer geen algemeen werk of onderhoud;
  • Hou geen bestuurs-, commissie- of andere vergaderingen. Overleg zonodig en indien mogelijk via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.
  • Het tuinenpark kan openblijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen. Communiceer hierover. Vraag leden direct sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Geef aan dat men in ieder geval niet naar de tuin moet komen als ze verkouden zijn, koorts hebben, of zich ziek voelen.
  • Ga na waar op het tuinpark mogelijke bronnen zijn van contactbesmetting, zoals kranen, pompen, handvatten van kruiwagens. Geef daar voorlichting over en zorg voor regelmatig schoonmaken van deze bronnen of roep leden op zelf zorg te dragen voor ontsmetting/reiniging voor gebruik.
  • Overweeg om de toegangspoort(en) tussen zonsop- en ondergang open te laten. Minder handen aan de poort betekent minder kans op besmetting.

Deze adviezen gelden in ieder geval tot 6 april 2020 en zijn gebaseerd op de informatie van de Rijksoverheid tot 16 maart 2020. Hou met regelmaat berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.

AVVN, 16 maart 2020


 

Inmiddels heeft u natuurlijk alles zelf al gezien en gevolgd, maar het bestuur hecht eraan voor de volledigheid deze poster ook te verspreiden.
Deze poster hangt ook op de kantinedeuren en op het mededelingenbord.

Voor de grote versie, klik op onderstaande link.
Maatregelen Coronavirus voor verenigingen.