Zienswijze Volkstuinen de Esch

Informatie van het bestuur over de gang van zaken, ingediende Zienswijze.

 

Verkenning verstedelijking /Oeververbinding/ AVVN.

De samenwerking met de AVVN verloopt goed. Meteen werd actie van hun kant ondernomen naar aanleiding van berichten over de bedreiging van de volkstuincomplexen in Rotterdam. Zo is er sinds juli 2019 sprake van een mogelijke oeververbinding van uit Feijenoord naar de Esch (tunnel of brug in allerlei varianten), waarvan de aanvoerweg of ondergrondse tunnel mogelijk over of onder ons park kan gaan lopen.

Het tijdpad hiervan is tot op heden onduidelijk, maar zowel het bestuur als de AVVN volgen dit op de voet. Ook worden de volkstuincomplexen genoemd in de Verkenning Verstedelijking als mogelijke woningbouwlocaties.

De AVVN ondersteunt mogelijke acties en lobby naar de gemeente.

Het bestuur neemt deel aan een opgezette De Esch-Oeververbinding denktank/klankbordgroep, en ook aan een overleggroep van de bedreigde tuinverenigingen in Rotterdam.

Samen met de twee andere volkstuincomplexen in de Esch is er een officiële Zienswijze opgesteld die naar de gemeente/gebiedscommissie Kralingen, Crooswijk en de DCMR. is gezonden.

 

Deze Zienswijze is eventueel op te vragen bij het bestuur