AVVN en omgevingsvisie Rotterdam

  Omgevingsvisie Rotterdam, de plannen van de gemeente w.o. de oeververbinding. 

 

Half oktober 2019 was er een breed overleg georganiseerd door de AVVN, over de door de gemeente Rotterdam opgestelde regioplannen. Natuurlijk zijn wij en vele andere volkstuinbestuurders daarbij aanwezig geweest. Er is door de AVVN een uitgebreid verslag gemaakt, wat ter inzage is bij het bestuur.  Een korte samenvatting daarvan staat hieronder.

Daarnaast doen we een beroep op u als tuinder, om vooral mee te denken, niet alleen op uw eigen park maar ook in de AVVN lobby groep (zie onderaan).  Wat Kweeklust betreft, het kan geen kwaad initiatieven te ontwikkelen om ons nog beter op de kaart te zetten, maar het bestuur heeft daar natuurlijk ook uw hulp bij nodig.

We horen heel graag of u ideeën heeft en of u mee wilt denken over constructieve bijdragen.  Het helpt wellicht ook wanneer u een met uitsterven bedreigde diersoort in uw tuin heeft  zien lopen 😉.

samenvatting AVVN overleg.

Volkstuinen ongekend kostbaar

Recent heeft de gemeente Rotterdam een omgevingsvisie opgesteld. Met een omgevingsvisie maakt een stad een inschatting van hoe ze de uitdagingen op het gebied van woningbouw, vervoer, groen, duurzaamheid/energie etc. in de toekomst willen aanpakken. Er zijn volkstuincomplexen die liggen in de gebieden die in de Rotterdamse visie worden genoemd. Er kunnen dingen gaan gebeuren op deze plekken. In de visie wordt bovendien meer ingezet op ‘gedeelde’ groene ruimte (zoals parken). Dat gaat ons allemaal aan. Het gemeentebestuur gaat nu in gesprek met de stad over die visie. Daar willen we onze stem laten horen als Rotterdamse volkstuinen.

Volkstuinen; ze hebben grote (meer)waarde voor de stad. Een ecologische, culturele en sociale waarde. Het is groene ruimte in een stedelijke omgeving. Groene ruimte helpt tegen te veel CO2, en helpt om de stad niet te heet te laten worden in het veranderende klimaat. Waar vind je in de stad een marter of een vleermuis? Bij ons wel. Volkstuinen zijn ook een plek waar mensen recreëren, waar bevolkingsgroepen integreren.
We zijn goed in tuinieren, maar niet altijd goed in onze waarde uitdragen:

Laat je zien en horen: Een groep Rotterdamse volkstuinbesturen zijn bij elkaar geweest om samen hierin op te trekken. Nu is het moment om ons geluid te laten horen en invloed uit te oefenen.

Heb jij iets in te brengen, of wil je meedoen met het kerngroepje dat de lobby wil coördineren? Laat het weten! Je kunt je melden bij het AVVN via rotterdam@avvn.nl.  Het AVVN zal ons bij dit traject supporten.     (licht dan wel ook uw eigen Kweeklust bestuur in)

 

 

.