Nutsvoorzieningen, leidingen, electra

Voor alle zekerheid: weet u hoe het zit met uw nutsvoorzieningen: waterleiding en electra? 

In de tuinen van onze vereniging liggen leidingen voor water, elektriciteit en riolering. Veel leden weten niet dat deze leidingen vaak direct achter de ligusterhaag zijn neergelegd aan de voorzijde van de tuinen. Vandaar uit gaan er vertakkingen naar de tuinhuisjes.

Tuinleden zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun tuin. Mocht u overwegen om in uw tuin beplantingen aan te brengen, in de grond te gaan graven ofwel er voorwerpen in te plaatsen, wordt aanbevolen eerst na te gaan of daarmee geen leidingen worden geraakt en beschadigd.

 

Voor eventuele veroorzaakte schade aan nutsvoorzieningen is het tuinlid zelf aansprakelijk.

De exacte ligging van de leidingen kan per tuin variëren en is niet precies bekend. Daarom raden wij u aan om voor aanvang van eventuele werkzaamheden in uw tuin eerst voorzichtig te testen of u geen leidingen zal raken.

Plaatsing van beplanting direct achter de ligusterhaag wordt afgeraden, omdat de wortels van deze beplanting vroeger of later schade aan de leidingen kunnen veroorzaken.

 

.