Bestuursexcursie naar Utrechtse Volkstuinen

Van de AVVN /RBvV  kreeg uw bestuur een uitnodiging om eens in Utrechtse tuinen te komen kijken.

 


Vier leden van uw bestuur vertrokken in de vroege zaterdagochtend van 28 oktober per afgehuurde bussen vol Rotterdamse tuinbestuurders naar Utrecht.

Uitgelichte afbeelding AVVNUitgelichte afbeelding RBvV

We werden ontvangen met koffie  en  natuurlijk enkele voordrachten, van o.a. de directeur van het SViN en van de Utrechtse wethouder verantwoordelijk voor het Volkstuinenbeleid in Utrecht.

Het bleek in Utrecht allemaal prima te werken, er is een  zeer goede verstandhouding met de gemeente etc.  Het klonk allemaal prima.

Vervolgens maakten we een excursie naar een van de Utrechtse volkstuinparken. Dat was voor Rotterdamse bestuurders wel een eye opener.

Het park waar uw bestuur terecht kwam bijvoorbeeld had bij de ingang een paardenmanege, een kinderboerderij en had ook een speciale extra ingang voor  bezoekers. Het park lag pal in de wijk. De wijk bleek er zelfs omheen gebouwd te zijn. De samenwerking met omwonenden was groot: helpende handen met ‘natuurwerkdagen”etc.  In het park zelf waren er veel verantwoorde zaken zoals vogelwallen, een uitgebreide composthoop , infobordjes aan de bomen (wat voor boom is dit) , gezamenlijke fruitbomen etc. Het park had ook 4 (van de vier) sterren voor ecologische tuinieren verkregen.

Maar, deze tuinen bleken geen verblijfstuinen , men moestuinierde hier allemaal volop en uitsluitend en de huisjes  zouden wij eigenlijk allemaal de benaming “aardig schuurtje” geven.

zie bijgaande foto.

Ook de asfaltpaden waren anders dan bij ons; paardenbloemen, gras en mossen , het tierde welig, er was geen heg van dezelfde hoogte, alhoewel allemaal laag, en  er was wel electriciteit maar geen riolering;  er waren 2 toiletten bij het clubhuis en dat was het. Kortom,  heel leuk en leerzaam om te zien, maar niet te vergelijken met de meeste Rotterdamse Volkstuinparken.

Het ging de AVVN er ook meer om ons te laten zien hoe de AVVN het beheer hier samen met de gemeente vormgaf. Dat leek ons dik in orde. Daarnaast was het informatief te horen hoe men de gezamenlijke corveedagen en werkdagen organiseerde ( let op,  daar gaan wij ook naar toe) en bestuurlijk waren er  waar wij ons voordeel mee zouden kunnen doen.   Al met al een leerzame dag voor uw bestuur. Onderaan dit artikel vindt u nog een korte uiteenzetting van de werkzaamheden van de AVVN/SVin

Blijft voor ons nu nog het probleem dat de Rotterdamse gemeenteraad nog steeds niet voor 100% tot overeenstemming is met de  AVVN/SViN.  De gastheren hadden echter goede hoop dat dit eind november wanneer zij weer overleg hebben met Rotterdam, definitief kan worden afgekaart. Dat is dus nog even afwachten. Wordt vervolgd.

Hieronder vindt u een -uit het nieuws gekopieerde- uiteenzetting wat de AVVN nu straks werkelijk gaat doen.

Volkstuinen in Rotterdam krijgen nieuwe beheerder

Na 75 jaar komt er een nieuwe verhuurorganisatie voor volkstuinen in Rotterdam. Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) neemt per januari het werk over van de Rotterdamse Bond Volkstuinverenigingen. Voorwaarde is wel dat achterstallig onderhoud is weggewerkt.

Yvonne Keunen 27-10-17, 08:22

Rotterdam telt 40 volkstuinparken waarin bijna 5000 groenliefhebbers een tuin huren. Elk complex heeft een eigen bestuur waarvan de leden vrijwilliger op het complex zijn. Door wisselingen in de besturen, problemen met het innen van de huurgelden en oneigenlijk gebruik van volkstuinen, is het voor de vrijwilligers steeds moeilijker om goed bestuur te kunnen voeren.

Het afgelopen jaar bestond veel onduidelijkheid hoe het nu verder moet. Het SViN wilde best als verhuurorganisatie aan de slag, maar zag op tegen achterstallig onderhoud dat op 2,1 miljoen euro werd geschat. Daarvan is inmiddels een deel weggewerkt. Gemeente en SViN verdelen bovendien het onderhoud, waarbij de gemeente de riolering en baggeren voor haar rekening neemt. De SViN zorgt voor het onderhoud op de complexen, zoals de wandelpaden en het groen. Ook zijn er afspraken gemaakt over handhaving bij overlast.

Prijs

Door de verhuur van tuinen te regelen via één professionele organisatie is er beter toezicht en wordt het onderhoud van de volkstuincomplexen beter georganiseerd. Alle tuinders in Rotterdam krijgen onder de SViN dezelfde huurprijs: 1,80 euro per vierkante meter tuin per jaar. Voor sommige volkstuinders betekent dat een verhoging van soms 20 cent per vierkante meter per jaar, daarom is er een overgangsperiode van 3 jaar waarin het tarief stapsgewijs wordt verhoogd.

—-