de aangekondigde nul meting

De nulmeting bouwvoorschriften 2019

gaat van start.

 

lees verder

 

 

Zoals is aangekondigd in de algemene vergadering van 14 april jl., zal het bestuur dit jaar in alle tuinen een nulmeting houden om vast te stellen in hoeverre de opstallen op het complex voldoen aan de geldende bouwvoorschriften.

Binnenkort gaat deze nulmeting beginnen en deze zal naar verwachting tot in de loop van het najaar voortduren. De tuinleden zullen over de resultaten van de nulmeting worden geïnformeerd.

Het is niet nodig dat u daarvoor aanwezig bent op uw tuin. De bestuursleden meten de opstallen in uw tuin vanaf de buitenkant en hebben geen toegang nodig tot de opstallen. Mocht u tuin voorzien zijn van een slot en niet toegankelijk zijn, dan zal het bestuur te zijner tijd een afspraak met u maken om de nulmeting te kunnen uitvoeren.

Voor de duidelijkheid: de nulmeting dient ervoor om de huidige stand van zaken op het complex in kaart te brengen en bestuur en tuinleden te informeren over de naleving van de bouwvoorschriften. Handhaving is niet het doel van deze nulmeting.

Wellicht ten overvloede: op de website van ATV Kweeklust kunt u onder FAQ  bij “bouwvergunningen – hoe werkt dat?” de geldende bouwvoorschriften raadplegen.

 

Nieuwe bouwvoorschriften en OLO procedure

Mocht u gaan bouwen of verbouwen:

 

De nieuwe regels en voorschriften zijn in grote lijnen bekend.

De volgorde is nu: toetsen aan Bestemmingsplan de Esch, het formulier van SViN invullen en vervolgens met alle daarbij behorende stukken inleveren bij het Bestuur, t.a.v  Cock Esseboom (bouwcommissie).

Na toestemming van het bestuur kunt u de vergunningprocedure vervolgen via het OLO (Omgevings Loket Online, www.omgevingsloket.nl).

 

Daarbij moet u alle eerdere stukken ook toevoegen. Een voorbeeld van het invullen van de OLO-procedure is bijgevoegd. Het lijkt ingewikkeld, maar de handleiding helpt enorm. Indien nodig kunnen wij u ook op weg helpen.

Twee belangrijke zaken: de behandelperiode bij de gemeente duurt zeker 2 maanden. Ook zijn er leges verplicht. De exacte kosten daarvan zijn helaas nog niet bekend.

U vindt de benodigde informatie bij FAQ’s bij punt 5 (onder het algemene stuk) op deze  site.