Nieuwe bouwvoorschriften en OLO procedure

Mocht u gaan bouwen of verbouwen:

 

De nieuwe regels en voorschriften zijn in grote lijnen bekend.

De volgorde is nu: toetsen aan Bestemmingsplan de Esch, het formulier van SViN invullen en vervolgens met alle daarbij behorende stukken inleveren bij het Bestuur, t.a.v  Cock Esseboom (bouwcommissie).

Na toestemming van het bestuur kunt u de vergunningprocedure vervolgen via het OLO (Omgevings Loket Online, www.omgevingsloket.nl).

 

Daarbij moet u alle eerdere stukken ook toevoegen. Een voorbeeld van het invullen van de OLO-procedure is bijgevoegd. Het lijkt ingewikkeld, maar de handleiding helpt enorm. Indien nodig kunnen wij u ook op weg helpen.

Twee belangrijke zaken: de behandelperiode bij de gemeente duurt zeker 2 maanden. Ook zijn er leges verplicht. De exacte kosten daarvan zijn helaas nog niet bekend.

U vindt de benodigde informatie bij FAQ’s bij punt 5 (onder het algemene stuk) op deze  site.