de aangekondigde nul meting

De nulmeting bouwvoorschriften 2019

gaat van start.

 

lees verder

 

 

Zoals is aangekondigd in de algemene vergadering van 14 april jl., zal het bestuur dit jaar in alle tuinen een nulmeting houden om vast te stellen in hoeverre de opstallen op het complex voldoen aan de geldende bouwvoorschriften.

Binnenkort gaat deze nulmeting beginnen en deze zal naar verwachting tot in de loop van het najaar voortduren. De tuinleden zullen over de resultaten van de nulmeting worden geïnformeerd.

Het is niet nodig dat u daarvoor aanwezig bent op uw tuin. De bestuursleden meten de opstallen in uw tuin vanaf de buitenkant en hebben geen toegang nodig tot de opstallen. Mocht u tuin voorzien zijn van een slot en niet toegankelijk zijn, dan zal het bestuur te zijner tijd een afspraak met u maken om de nulmeting te kunnen uitvoeren.

Voor de duidelijkheid: de nulmeting dient ervoor om de huidige stand van zaken op het complex in kaart te brengen en bestuur en tuinleden te informeren over de naleving van de bouwvoorschriften. Handhaving is niet het doel van deze nulmeting.

Wellicht ten overvloede: op de website van ATV Kweeklust kunt u onder FAQ  bij “bouwvergunningen – hoe werkt dat?” de geldende bouwvoorschriften raadplegen.