Waarschuwing 2 maatregeling corona

Update:

Waarschuwing maatregelen Corona virus

 

WAARSCHUWING MAATREGELEN CORONA 2 APRIL 2020

Vorige week deden wij een oproep om een aantal maatregelen te
treffen op de volkstuincomplexen. Hier is gelukkig goed gehoor
aan gegeven. Helaas ontvangen wij ook meldingen over tuinders
die de regels overtreden.
Daarom volgt hier een herhaling met uitwerking van de regels:
– Blijf zo veel mogelijk thuis
– Houd 1,5 meter afstand van elkaar
– Alleen de gezinsleden van het tuinlid mogen gelijktijdig met
hem/haar op de tuin zijn
– Geen bezoek ontvangen op de tuin
– Kinderen blijven/spelen op de eigen tuin (dus kinderen gaan
niet naar speelveldjes, speeltoestellen enz.)
– Verenigingsgebouw, keuken, winkel, schuur, toiletgebouw,
sportveld, speeltuin, gereedschapsopslag en overige
openbare gebouwtjes zijn gesloten
SViN is zich ervan bewust dat het tuinseizoen is begonnen. In
verband met het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven,
adviseert SViN toch dringend niet te overnachten op de
complexen.
Het bestuur van de volkstuinvereniging is verantwoordelijk voor
de orde en veiligheid op het park. Zij moet er zo veel mogelijk op
toezien dat de noodverordening van de Gemeente Rotterdam en
de maatregelen van het kabinet worden nageleefd. Zij mogen,
wanneer zij het noodzakelijk vinden, aanvullende maatregelen
stellen. Aan die extra regels moet u zich ook houden.
Het is aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de
Gemeente Rotterdam om te bepalen of de volkstuincomplexen
openblijven. Eén of meerdere incident(en) waarbij de regels
worden overtreden kunnen leiden tot sluiting. Laten we met zijn
allen het sluiten van de complexen proberen te voorkomen.