wat losse nieuwtjes vanuit het bestuur

 mededelingen ter informatie

 

 

Het bestuur krijgt regelmatig vragen over de AVVN ( Algemene Volkstuinverenigingen Van Nederland en over de  SVIN  (Stichting Volkstuinen in Nederland ).

Zij hebben beide prima websites en zeker die van de onderafdeling van de SVIN  (Tuinieren in Rotterdam) houdt zich bezig met de Rotterdamse Volkstuinen.

Beide links van deze websites zijn te vinden in de FOOTER van de website (dat zwarte gedeelte onder aan elke pagina).

We raden u aan daar af en toe op te kijken.

En:

de extra Algemene Leden Vergadering (ALV)  voor de vaststelling van de Nieuwe Statuten (onder meer) wordt zondag 2 december 2018 gehouden.
Nader bericht volgt.