StartR-Tijdelijke woningen

StartR – Tijdelijke woningen

 

 

 

Zoals enkele van u al hebben vernomen, wordt er door de gemeente onderzoek gedaan naar tijdelijke locaties voor woningbouw.
Ook in de omgeving van ons complex worden de mogelijkheden onderzocht. Op bijgaande plattegrond ziet u welke locatie hier eventueel voor in aanmerking komt.
Op de ledenvergadering van 8 mei jl. is hier aandacht aan besteed en de ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd.
Het betreft een voorlopig onderzoek en niets is nog zeker. De infrastructuur, veiligheidsnormen en bereikbaarheid moeten allemaal nog onderzocht worden i.v.m. de kosten.

Onderstaande brief werd deze week ontvangen van de gemeente.

2022-05 Informatiebrief StartR Toepad def

Het Kweeklustbestuur.