Hervatting vuilophaaldienst

Hervatting Vuilophaal”dienst”.

Ingang 18 mei a.s.

 

Omdat de regering bepaalde versoepelingen heeft aangekondigd, waaronder het toestaan, onder restricties, van de werkbeurten in volkstuinparken, kunnen en willen onze vrijwilligers ook aan de slag.

Gelieve allemaal rekening te houden met de onderlinge afstand tot de vrijwilligers tijdens hun vuilophaalwerkzaamheden. Zijzelf zullen ook anders moeten werken vanwege de 1,5 meter regel.

Gezien de samenstelling van onze vrijwilligersgroep ( de gemiddelde leeftijd is pakweg 73) is het van belang deze “kwetsbare groep”  wat dat betreft voorrang te verlenen.

Graag uw begrip daarvoor.

Mochten de “versoepelingen” van regeringswege weer ingetrokken worden,  zullen wij dit wellicht weer moeten aanpassen.

—–

Hoe was het ook alweer?

Groenafval in OPEN zakken. Grotere takken en dergelijke zelf naar groenbak sjouwen. Diameter tot 4 cm kan verhakseld worden: neerleggen bij composthoop. Groenafval zonder onkruid (gras etc) mag ook op de composthoop.

Huisvuil in GESLOTEN zakken. Geen scherpe voorwerpen of gevaarlijke stoffen in de zakken.

Ophalen gebeurt op maandagmorgen vanaf 09.00 uur

Glas en papier zelf wegbrengen naar de gele en blauwe container.

 

Het bestuur, mede namens de vrijwilligersploeg