Uitslag bodemonderzoek

Lood in de bodem Rotterdamse volks- en nutstuincomplexen

 

 

Geacht bestuur,
U heeft in 2018 een brief ontvangen over het onderwerp ‘lood in de bodem’. Daarin stond dat
uitgezocht werd of er in de bodems van Rotterdamse volks- en nutstuincomplexen lood
aanwezig is. Dit onderzoek is in 2019 gedaan. Ook is de bodem van uw volkstuincomplex aan
Toepad 85 onderzocht. In deze brief leest u hier meer over.

Waarom is het bodemonderzoek gedaan?
De aanleiding van dit bodemonderzoek is de aangescherpte bodemnormeringen. Rotterdam is
een van de steden in Nederland waar lood in de bodem zit. In de stad stonden vroeger
bedrijven die met lood werkten. Op verschillende plekken is de bodem vervuild met lood.
Om het lood in de bodem goed in kaart te brengen, heeft de gemeente op verschillende
plekken in de stad bodemonderzoeken gedaan. Daarbij is ook aandacht gegeven aan de
grond in volks- en nutstuinen. De reden daarvan is dat mensen lood kunnen binnenkrijgen via
gekweekte groente en fruit.

Wat is onderzocht?
Op elk tuincomplex is een kleine hoeveelheden grond verzameld. Deze ‘bodemmonsters’ zijn
geanalyseerd. Het bodemonderzoek is nu afgerond.
De gemiddelde ‘bodemloodkwaliteit’ van elk tuincomplex is onderzocht. Op elk tuincomplex is
gekeken naar de bodem per tien tuinen (vak). In elk vak is één analysemonster genomen. Het
resultaat van alle vakken is het gemiddelde van het gehele tuincomplex.

Resultaat
Uit het onderzoek blijkt dat de (gemiddelde) bodemloodkwaliteit van uw
volkstuincomplex = 98 mg/kg.
Dit betekent dat de grond op uw tuincomplex een matige hoeveelheid lood bevat.

Wat is het advies?
De bodemloodkwaliteit van de grond van uw tuincomplex is matig. Aan de gebruikers en
bezoekers van uw tuincomplex willen wij graag expliciet een aantal adviezen onder de
aandacht brengen. Denk daarbij aan het wassen van de handen na het tuinieren of na
speelactiviteiten, maar ook het telen in bakken of in een schone laag grond wordt met klem
aangeraden. Wij willen u als bestuur vragen deze gebruikers expliciet te informeren. Hiervoor
sturen wij u een flyer toe, waarin u aanvullende tips vindt. Als de adviezen goed worden
opgevolgd dan is het gebruik van de complexen veilig.

Wanneer zijn de resultaten van het bodemonderzoek openbaar?
De resultaten van het bodemonderzoek wordt naar de DCMR Milieudienst Rijnmond gestuurd.
Deze beoordeelt de resultaten waarna deze samen met de beoordelingsbrief gepubliceerd
worden op internet via www.dcmr.nl/onderwerpen/omgeving-in-kaart.html.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over lood in de bodem vindt u op de website van gemeente Rotterdam:
www.rotterdam.nl/letoplood.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met het Ingenieursbureau van de
gemeente Rotterdam. Het telefoonnummer is 010 – 489 30 00. U kunt ook een e-mail sturen
naar: loodSO@Rotterdam.nl.

Heeft u vragen over de invloed van lood op uw gezondheid? Bel dan met GGD Rotterdam-
Rijnmond: 010 – 433 98 94.

Met vriendelijk groet,
M.H. Romers-de Groot
Teamleider
Afdeling VG Onderwijs, Sport & Recreatie
VG Onderwijs, Sport & Recreatie

Hieronder vindt u een kaart van ons complex, met daarop de gebieden die aandacht behoeven.

Plattegrond complex

flyer Let op lood in de bodem