Vrijwilligers probleem wordt groter

Het afgelopen half jaar hebben enkele zeer gewaardeerde vrijwilligers op ons complex aangegeven te willen stoppen. Dit betekent dat het aantal vrijwilligers drastisch gaat teruglopen.

Met name de maandagmorgen: vuilophaaldienst en het onderhoud algemene buitenruimten.

Ook al is het ophalen van groenafval in volume drastisch afgenomen door het plaatsen van de groencontainer, het blijft een behoorlijke klus. Het huisvuil is in volume hetzelfde gebleven (Wij denken ook al over een aparte plastic container.)

Het bestuur ziet enkele mogelijke oplossingen

  1. Nieuwe vrijwilligers als aanvulling op de maandagmorgen.
  2. Het wijzigen van de wekelijkse ophaaldienst van maandagmorgen naar zaterdagmorgen, zodat er meerdere tuinleden ( die op maandag werken) mee kunnen doen.
    Echter deze dagen-wisseling is milieutechnisch niet handig: op zaterdag is er nog weinig afval en het huisvuilafval van het weekend blijft dan een hele week staan, met alle stank en ongedierte wat daar bij hoort..
  3. Een ander alternatief is corveedienst zoals dat op ander parken gebruikelijk is. Dat betekent een 5/6 wekelijkse corveedienst van 10-13.00 uur vlgs een rooster voor alle leden, uitgezonderd de vaste vrijwilligers. Wel is er dan een statutaire uitzondering voor 70-plussers.
  4. Iedereen moet voortaan zelf het huisvuil en groenafval gaan weg brengen of mee naar huis nemen. Voor degenen die hun tuin achter op het complex hebben is dat niet aantrekkelijk en zal op weerstand stuiten.

De situatie is op dit moment nog niet nijpend, maar gezien de leeftijd van de overblijvende vrijwilligers zal een van de bovenstaande scenario’s toch in toekomst uitgevoerd moeten worden. Wij vragen u om mee te denken hierover.

Suggesties zijn zeer welkom, nieuwe vrijwilligers natuurlijk het allerliefst
Email: info@atvkweeklust.nl