Bestuurswisseling ATV KWEEKLUST

Hoera, voorlopig lijken we uit de brand mbt. het ATV Kweeklust bestuur.

Zoals u allen weet werd er lang en naarstig naar een nieuwe Voorzitter gezocht.
Inmiddels hebben we een (hopelijk) werkbare oplossing gevonden.

Er heeft zich een tuinlid aangemeld dat de Secretaris taken wil gaan vervullen.
Dit zou betekenen dat de huidige Secretaris Voorzitter zou kunnen worden. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd en uw Bestuur heeft besloten hiertoe over te gaan.

Marianne zal dan de Voorzittershamer gaan hanteren. Daarnaast blijft zij de website ‘vullen’.
Beide functies a.i. tot volgende ALV waarin dit in stemming gebracht moet worden.

Inmiddels heeft op 11 juni de officiele overhandiging van de stukken en bestanden plaatsgevonden. Het emailadres van de Secretaris blijft atvkweeklust@gmail.com

Daarnaast is er een toezegging van een ander tuinlid om in de toekomst ook tot het bestuur te willen toetreden.