Terugblik Plantjesdag en …… meer !

Op 3 juni was het weer zover …….

 

 

TERUGBLIK OP PLANTJESDAG 3 JUNI 2023 

 

 

Op zaterdag 3 juni jl. werd de traditionele Kweeklust plantjesruildag georganiseerd. Op het terras van de kantine ruilden leden onderling plantjes en stekjes of gaven deze gewoon weg. Mede door het prachtige weer was het een genoeglijke ochtend. 

 

 

 

Hoogtepunt van de ochtend was de overhandiging van een veelheid aan ingezamelde cadeautjes aan Hans Verdonk en Dolf Engels van tuin 73. Zoals bekend, is hun tuinhuis in februari in vlammen opgegaan, waarbij zij alles zijn verloren. Dit heeft veel tuinleden aangegrepen. Een aantal goedbedoelende tuinleden heeft toen een inzamelingsactie op touw gezet, waar heel veel leden aan hebben meegedaan. Een blijk van solidariteit van de Kweeklustleden. 

 

Hans en Dolf zijn zeer onder de indruk en willen iedereen enorm bedanken voor hun gulle giften en vriendelijke woorden. Dit gebaar heeft hen bijzonder goed gedaan. 

 

 

Het Kweeklust bestuur