nieuws van het bestuur 2019

We gaan van start met enkele data in het nieuwe tuinseizoen

 

Natuurlijk allereerst de reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV).

Noteer de datum vast:  zondag 14 april 2019 om 11.00 uur, kantine

Alle bijbehorende stukken krijgt u eind maart opgestuurd.

Enkele andere belangrijke data voor uw agenda:

 Zaterdag 11 mei: Rommelmarkt op ATV TOEPAD, ook voor Kweeklust leden .

Tijd: 10.00-1700 uur

 Tuinschouw data: nader te bepalen

 Lezingen/workshop door Leo Brand: data later te bepalen ( zie website)

 Zaterdag 1 juni : Plantjesruildag: ook voor Toepadleden

Tijd: 10.00-13.00 uur

 Koffie ochtend: nader te bepalen

 Middagborrel: nader te bepalen

 Zondag 1 september: Kweeklust Proeverij

Tijd vanaf 15.00 uur

Zaterdag 7 september: Rommelmarkt op Kweeklust, deze is GEANNULEERD op Kweeklust, wegens gebrek aan belangstelling.  Ook is deze rommelmarkt inmiddels geannuleerd op  ATVToepad zelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook: ons aller Ben van Mullem heeft honderden bollen en bolletjes in de gezamenlijke borders gepropt.

Op verzoek geeft hij rondleidingen langs alle opkomende sprietjes en bloemetjes.

Dwars door de sneeuw heen.