Er is een bestuurswissel

Per april 2019 is er weer een nieuw bestuurslid!

 

Zoals u ook in de notulen van de ALV van 14 april jl. kunt lezen (mocht u er niet zelf geweest zijn), er is een nieuw bestuurslid aangetreden.

We zijn als bestuur verheugd met  de versterking van  het ATV Kweeklust bestuur met de heer  A. Hoeneveld, tuin 97.

Hij zal zich, onder andere, bezig houden met de herziening van het huishoudelijk reglement en kijkt ook naar alle andere procedures.

De heer Hoeneveld heeft een juridische achtergrond.

 

Daarnaast heeft het bestuurslid  Dolf Engels na meer dan 10 jaar het bestuur verlaten.

Wel blijft hij het bestuur (en iedereen) ondersteunen als het directe aanspreekpunt voor  vrijwilligers, verzekeringszaken en het kantine gebruik.

Joechei.