van het bestuur

 AVG,  Wijzigings formulier,  Veranderende procedure (ver)bouwen  en Leonidas

Mededelingen van het bestuur : AVG, Wijzigingsformulier, Bouwvergunning, Leonidas.

AVG

Om met het belangrijkste te beginnen: ook atv Kweeklust ontkwam niet aan de nieuwe AVG wetgeving.  Op deze website zijn onze regels vwb de AVG te vinden:   zie footer: Privacy reglement.

 

Wijziging gegevens

Daarnaast is er, ook in verband hiermee, een wijzigingsformulier gekomen voor het aangeven van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Telefonisch of mondeling doorgeven kan dus niet meer. Een briefje in de brievenbus bij de ingang van het park kan natuurlijk wel altijd nog.  Zie pagina Bestuur

 

Nieuw bouwreglement bestemmingsplan de Esch

Ook is er een nieuw bouwreglement van toepassing. Voor elke (ver)bouw dient een bouwvergunning aangevraagd te worden, bij het OLO., en deze valt onder het bestemmingsplan de Esch.  Omdat we in een overgangssituatie zitten met SViN en de gemeente is de procedure nu wat onduidelijk: er is nog geen ander invulformulier dan dat van de RBBV. Duidelijke procedure volgt in het nieuwe HHR.

Voorlopig geldt: alle (ver)bouwzaken op RBvV formulier aangeven, tekening maken en zo snel mogelijk uw aanvraag indienen bij OLO., (kopie aan het bestuur). Vervelend genoeg kost die aanvraag nu geld en het duurt nogal voordat u antwoord/toestemming krijgt. Hopelijk lopen de onderhandelingen met de gemeente en SViN soepel. De bouwregels van het bestemmingsplan de Esch zijn inmiddels toegevoegd op de pagina Bestuur.

 

Leonidas.

Er is nog geen officieel bericht binnen gekomen over te houden feesten van onze Leonidas buren, maar uit eerdere informatie weten we dat het seizoens-eindfeest op zondag 17 juni aanstaande zal gaan plaatsvinden. Dat zal wellicht herrie veroorzaken en mogelijk ook parkeeroverlast. Wij wijzen als uw bestuur erop, dat Leonidas voor dit soort feesten een vergunning heeft van de gemeente en dat wij – als volkstuinpark zonder woonbestemming – niet sterk staan.

Mocht u de feestelijkheden als overlast ervaren: graag doorgeven aan de DCMR (tel 0888 333 555). Wilt u ook bij Leonidas zelf  klagen vragen wij u de normale beleefdheid in acht te nemen; de verhoudingen zijn precair genoeg. Bovendien spreekt u met Leonidas werknemers, zij doen hun best, maar krijgen lang niet altijd alle kikkers in de kar.

 

Verdere gegevens over feesten en Springvallei of andere zomeractiviteiten 2018 bij de buren hoort u zodra wij ze ook hebben.

Kijkt u ook vooral op het mededelingenbord naast de slagboom.