Er is gebaggerd

Heeft u de enorme rubberslangen en speciale boten en draglines gemist?

Want,

na een jaar of 7 a 8 zijn onze sloten weer goed uitgebaggerd. Dat was hoognodig ook want op sommige plaatsen was de waterstand tot nauwelijks 30 cm teruggelopen.   Brandweer-technisch moet er zeker 50-60 cm staan. Welnu, men zegt dat er op sommige stukken nu zelfs tot 110 cm. water staat.

De blubber werd via een honderden meters lange slang in het doodlopende watertje bij de 2e parkeerplaats gespoten waarna het daarvandaan afgevoerd werd door een baggercontainers. 

Tuin 90 was zo vriendelijk de slangen “recht van overpad” te geven, waarvoor dank.

Bij tuinbezitters met een tuin aan het eind van de sloot bij de duikers, kan er ook rommel op de kant gegooid zijn: opgebaggerde plantenpotten, gereedschap, hout, plastics en een enkele wasmachinetrommel.  Dat ging niet door de slangen natuurlijk. Dat zullen we zelf moeten opruimen. Een kleine moeite voor een fijne schone en diepere sloot.

Mocht het weer zo n warme zomer worden kunnen we weer slootwater sproeien in plaats van slootblubber.

Bij een enkeling is er een kleine beschadiging aan beschoeiing of heg (door de draglines). We hebben deze beschadigingen, voor zover ons bekend, al gemeld en er is ons verzekerd dat dit in orde gemaakt wordt.

Het was een 2 weken durende operatie maar we zijn blij dat de waterstand hersteld is. Of alle dieren die in de blubber leefden er ook zo blij mee zijn, moeten we nog even afwachten.