gemeentelijke werkzaamheden 2019

Bericht van de gemeente  en..  het bestuur

 lees verder

 

Vanaf week 42  (dat is half oktober)  tot het eind van het jaar komt de firma Scholman, bij een aantal van jullie bekend van het maaiwerk, de verschillende asfaltwerkzaamheden uitvoeren.

De aannemer ongeveer belt 1 week van te voren met de contactpersonen om afspraken te maken over de toegankelijkheid van het terrein.

Tussen het openbreken van het asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt zitten onvermijdelijk enkele dagen tijd.

Dat betekent dat sommige paden moeilijker begaanbaar zijn

De aannemer zet de stukken af.

 

Graag uw aller medewerking en begrip.

 

 

.

 

 

 

 

de gebruikelijke waarschuwing

Alleen nog op 29 september  a.s.

lees verder

 

…wordt het huisvuil en het tuinafval door de vrijwilligers opgehaald.

Daarna moet u het tot april 2020 weer zelf mee naar huis sjouwen of,

in het geval van tuinafval,  naar de groencontainer.

Let wel op of de groencontainer niet al vol is wanneer u daar met een afgeladen kar

naar toe sjouwt, want dan moet u weer terug met de boel.

 

Er wordt gebruikelijk veel gesnoeid in oktober

.

 

 

 

 

Wintertips van het bestuur 2016

Winter komt er aan. Een aantal tips voor met name onze nieuwe leden,  die wellicht nog geen ervaring hebben met de noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden aan het eind van het seizoen.

Lees verder »