Belangrijke data in 2020

Noteert u de belangrijke data alvast in uw agenda?

 

 

Dit  zijn ze:

Zondag 19 april 2020  Algemene LedenVergadering  (ALV)

Aanvang 11. 00 uur
Kantine Kweeklust

Zaterdag 6 juni 2020  Plantjesruilochtend

tijd: tussen 10.00-12.00 uur
Terras bij kantine

Zaterdag 6 juni en zondag 7 juni Verborgen Tuinen Rotterdam,
openstelling van ongeveer 20 tuinen verdeeld over 2 dagen
aanvang openstelling 10.30-17.00 uur  voor beide dagen
plaats: terras kantine en verder met plattegrond voor bezoekers

(verdere uitleg op ALV)

koffie-ochtend, zomerborrel etcetera: data nog niet bekend.