Besluiten Algemene Leden Vergadering 11 juli 2021

Besluiten Algemene Leden Vergadering 2021

 

 

 

 

 

 

 

Besluiten Algemene Leden Vergadering 11 juli 2021

 

 

Op 11 juli vond (vanwege coronamaatregelen) in de buitenlucht de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Er waren 31 leden aanwezig en er zijn twee machtigingen afgegeven.

Deze besluitenlijst is ter informatie, de uitgewerkte notulen worden op een later moment verstuurd.

De volgende stukken zijn (unaniem) en ongewijzigd door de ALV vastgesteld:

· Notulen van de ALV van 5 juli 2020

· Financieel jaarverslag 2020

· Decharge aan het bestuur voor het financieel beleid over 2020

· Herverkiezing van mw. T. van Wijk en dhr. P. Hekking als lid van de kascommissie

· Begroting voor 2021

· Wijziging artikel 13, lid 5, huishoudelijk reglement (hoogte heggen max 120 cm ipv 90 cm)

Verder kwamen onder meer de volgende punten aan de orde:

 

· De komende jaren zijn huurverhogingen te verwachten doordat de gemeente de tarieven indexeert en deze kostendekkend wil maken.

· Het park is een openbaar wandelgebied; dat karakter zal worden benadrukt. Dit gebeurt mede op verzoek van de politiek: tuinverenigingen moeten meer zichtbaar worden. Leden die hiervoor ideeën hebben, kunnen deze melden aan het bestuur. · Leden worden opgeroepen om zich te registreren als waarnemer bij www.waarnemingen.nl en daar waarnemingen van bijzondere dier- of plantensoorten te melden. Als zij dat niet willen of kunnen, worden zij gevraagd een melding (zo mogelijk met foto) te sturen naar de secretaris (atvkweeklust@gmail.com). Het is belangrijk dat de buitenwereld ziet dat er een rijke dierenwereld leeft op de volkstuinen.

· Het bestuur is bezig de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen in te voeren voor de vereniging. Dit gebeurt ter versterking van goed bestuur. Volgend jaar wordt daar verslag over gedaan.

· Zondag 5 september wordt de proeverij georganiseerd (als de coronamaatregelen het toelaten).

· Leden die een activiteit voor de vereniging willen organiseren, kunnen daartoe een voorstel doen bij het bestuur.

· Op 13 november 2022 bestaat ATV Kweeklust 70 jaar. Leden die ideeën hebben, kunnen zich melden bij het bestuur. Bij voorkeur gaat het om activiteiten die Kweeklust zichtbaar maken in de buitenwereld.

· Geïnteresseerden om mee te werken met de vrijwilligers worden opgeroepen zich bij het bestuur te melden.

 

Het Kweeklustbestuur