Toch geen extra ALV op korte termijn

ALV

In tegenstelling tot dat, wat we in december op de Kweeklust Website aangekondigd hebben, komt er  geen extra ALV-vergadering in januari 2018.

De extra ALV-vergadering was bedacht omdat het niet mogelijk bleek om als tuinvereniging lid te worden van de AVVN, zonder dat dit door de leden officieel geaccordeerd wordt na een stemming in een ALV-vergadering.

Echter, op 15 april is er al de reguliere ALV.   Het bestuur durft het wel aan om het lid worden van de AVVN uit te stellen tot die datum. Ook omdat de opkomst in april ws. flink groter is dan op een extra ALV vergadering met slechts 1 agendapunt.

We hopen dat u ons besluit kunt billijken.  We zien u graag in ieder geval op die 15e april.