Tuinieren in Rotterdam – Reductieregeling

Tuinieren in Rotterdam – Reductieregeling

 

 

Beste tuinleden,

Op verzoek van de Gemeente Rotterdam maken we u er op attent dat er reductie op de tuinhuur kan worden aangevraagd over het jaar 2020.
Het gaat hierbij om een korting op de grondhuur van €0,37 per vierkante meter.
Of u hiervoor in aanmerking komt is te lezen in bijgaande informatie.
Indien de regeling voor u van toepassing is en als u de reductie voor 15 november as. aanvraagt, wordt deze nog dit jaar uitgekeerd.
MEDEDELING VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM: De gemeenteraad heeft in november 2017 besloten dat de uit 1974 stammende reductieregeling
voor volkstuinders met een laag inkomen gehandhaafd blijft.
De informatie is ook te vinden op de website van de SViN: https://tuiniereninrotterdam.nl/Informatie/Reductieregeling
.

Voor verdere informatie kan er contact opgenomen worden via de Vraagwijzers zoals genoemd in de brief.

Begeleidend schrijven reductieregeling 2020 volkstuinen

Aanvraagformulier reductieregeling 2020 met toelichting volkstuinen

met vriendelijke groet,

Namens het bestuur ATV Kweeklust,
de secretaris.