Update Oeververbinding 2021

Oeververbinding/Verstedelijking update najaar 2021

 

 

 

Zoals wij u eerder lieten weten, worden er plannen voorbereid voor een mogelijke oeverbinding (tunnel of brug) tussen de Esch en Feijenoord. We informeerden u er afgelopen zomer over dat de overheid 3 verschillende brugopties en 2 tunnelopties onderzoekt.

Onlangs publiceerde Rijnmond Nieuws hierover een artikel met duidelijke overzichtskaartjes. U kunt dit artikel aanklikken via de volgende link:
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1425562/Waar-komt-de-nieuwe-Rotterdamse-stadsbrug-of-tunnel-Dit-zijn-de-locaties-die-worden-onderzocht

Volgend najaar verwacht de overheid uit deze 5 alternatieven een voorkeursvariant te kiezen. Meer informatie is te vinden op www.oeververbindingen.nl.  Het bestuur neemt samen met de andere tuinverenigingen in de Esch deel in een participatiegroep Oeverbinding. We kunnen daarin alle te nemen stappen volgen en daarop reageren. Voorlopig lijkt het erop dat de toegangsweg voor de brug- en tunnelvarianten niet over het terrein van Kweeklust zullen lopen. Bij twee varianten schampt de toegangsweg ons park wel aan de Toepadzijde. Ook is er een kans dat het Toepad een (drukke) doorgaande verkeersroute zal worden naar Rotterdam-Zuid.

Daarnaast is de gemeente ook op zoek naar terreinen voor woningbouw. Rotterdam wil voor 2040 tussen Station Alexander en Zuidplein (A tot Z) 20.000 tot 30.000 woningen bouwen. Dit is weliswaar nog niet ingevuld, maar wel is duidelijk dat het gebied de Esch door de gemeente als verstedelijkingsgebied wordt gezien. Dat zijn gebieden waar men in principe wil gaan bouwen. Maar hoeveel woningen er in de Esch zullen worden gebouwd en op welke locaties precies, is nog niet te zeggen.

Samen met de andere tuinverenigingen in de Esch en elders in Rotterdam en ook met de AVVN heeft het bestuur een zienswijze ingediend op de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam. Daarin wordt de ruimtelijke ordening van de stad voor de komende decennia neergelegd. Naar onze mening werd in de omgevingsvisie te weinig rekening gehouden met de volkstuinverenigingen. In december dit jaar neemt de gemeenteraad daarover een beslissing. Voordat het zover is, houdt de gemeenteraad nog een hoorzitting, waarin ook wij het woord zullen voeren.

Pas na vaststelling van de omgevingsvisie, zal de gemeente de plannen tot verstedelijking in de A tot Z corridor verder gaan invullen. Voorlopig zal het nog onduidelijk zijn in hoeverre dit onze tuinvereniging gaat raken.

Het bestuur wordt inmiddels over deze onderwerpen bijgestaan door het tuinlid Leo van Duijvendijk, die is benoemd als Commissaris Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen met hem is het bestuur in voortdurend overleg met andere tuinverenigingen, de AVVN, de gemeente en andere organisaties om waar mogelijk ons belang te verdedigen. Wij zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.

Het Kweeklust bestuur, 11 november 2021