Klussenpool

ATV Kweeklust Vrijwilligers/ Klussenpool

Zoals u weet zijn we al tijden op zoek naar aanwas van vrijwilligers voor de vuilophaaldienst, en alle andere klussen die door de vrijwilligers gedaan worden op de maandagmorgen .

Tijdens de laatste ALV op 9 april jl werd het idee geopperd om een klussenpool samen te stellen. Het blijkt dat er wel tuinleden zijn die af en toe kunnen helpen met wat grotere klussen, maar dat zij niet structureel elke maandagmorgen mee kunnen helpen.

Het bestuur juicht dit initiatief toe. We stellen voor een klussenpool op te zetten.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u uw naam/tuin nr opgeven bij de Secretaris, per email.
atvkweeklust@gmail.com