Ruimte voor hulpdiensten

4 meter Ruimte voor hulpdiensten!

 

 

 

Noodzaak tot snoeien

Deze week kon een ambulance op Kweeklust nauwelijks doorgang vinden vanwege uitdijende heggen en overhangende takken op het pad.
Het ambulancepersoneel heeft er bij ons op aangedrongen dat takken tot 4 meter hoogte moeten worden gesnoeid. Dit is een verantwoordelijkheid van alle tuinleden.
Het bestuur doet daarom een dringend verzoek aan u om takken die vanuit uw tuin buiten de heg overhangen te snoeien, zodat Kweeklust toegankelijk
blijft voor hulpdiensten als dat noodzakelijk is en onveilige situaties worden voorkomen.

Het bestuur, 2 juni 2022