Update Coronamaatregelen 2021

Update Coronamaatregelen

 

 

15 maart 2021

OPENING TUINSEIZOEN EN COVID-19 MAATREGELEN

 

 

Bij de opening van het nieuwe tuinseizoen per 1 april is het van belang stil te staan bij de coronamaatregelen die op de tuinen van toepassing zijn. Daarbij volgt het bestuur de wettelijke maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.

 

Men mag momenteel nog slechts met maximaal 1 bezoeker op de tuin aanwezig zijn. Het eigen huishouden en kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

 

Daarnaast blijft de 1,5 meter afstand van kracht.

Voor iedereen die niet tot 1 huishouden behoort is de afstand tot elkaar 1,5 meter. Ook al bent u familie van elkaar. Ook de afstand op de paden blijft 1,5 meter van elkaar.

 

Verder blijven tot nader order de volgende maatregelen van kracht:

  • Vermijd drukke plaatsen
  • Er worden geen sociale activiteiten in het verenigingsgebouw georganiseerd en het gebouw wordt niet verhuurd
  • Leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, moeten thuisblijven
  • De jaarlijkse ALV in april wordt tot nader order uitgesteld. Wel ontvangen de leden binnenkort alle vergaderstukken, zoals het jaarverslag 2020, de financiële verantwoording 2020 en de begroting 2021
  • Met uitzondering van de coronaveilige plantjesdag op 5 juni worden er geen activiteiten gepland

 

Het aantal virusbesmettingen neemt helaas nog onvoldoende af. Veel van onze leden behoren tot de kwetsbare groep. Wees dus verstandig en neem de maatregelen in acht.
Zodra de coronamaatregelen ruimte voor versoepeling bieden, zullen wij dit bekend maken.

 

Wij wensen u ondanks deze beperkingen een fijn en rustig tuinseizoen toe.

 

 

Het Kweeklust bestuur