Update Coronamaatregelen

Update Coronamaatregelen

Oktober 2020
Covid-19 maatregelen

Sinds 29 september is de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van kracht. De maatregelen zijn weer aangescherpt. Ook voor de tuinverenigingen.

Vanaf nu mag men nog slechts met maximaal 3 bezoekers op de tuin aanwezig zijn. Het eigen huishouden en kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Daarnaast blijft de 1,5 meter afstand van kracht.
Voor iedereen die niet tot 1 huishouden behoort is de afstand tot elkaar 1,5 meter, ook al bent u familie van elkaar. Ook de afstand op de paden blijft 1,5 meter van elkaar.

Verder blijven tot nader order de volgende maatregelen van kracht:
⦁ Vermijd drukke plaatsen
⦁ Er worden geen sociale activiteiten in het verenigingsgebouw georganiseerd en het gebouw wordt niet verhuurd
⦁ Leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis

Het aantal virusbesmettingen neemt enorm toe, vooral ook in Rotterdam. Veel van onze leden behoren tot de kwetsbare groep. Wees dus verstandig en neem de maatregelen in acht.

Het Kweeklust Bestuur.

 


23 juli 2020

Covid-19 maatregelen

Sinds 1 juli is de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van kracht. Het is toegestaan om met meer dan 3 bezoekers op de tuin te verblijven. Het bestuur vraagt u om dit niet uit de hand te laten lopen. Het virus is nog steeds onder ons en het aantal besmettingen neemt weer toe. Wees dus voorzichtig.

Ook blijft de 1,5 meter afstand van kracht .
Voor iedereen die niet tot 1 huishouden behoort is de afstand tot elkaar 1,5 meter. Ook al bent u familie van elkaar. Ook de afstand op de paden blijft 1,5 meter van elkaar.

Het bestuur heeft helaas moeten besluiten om de gebruikelijke bijeenkomsten als koffie ochtend, zomer- en einde seizoenborrel en ook spelletjesavonden voor het resterende seizoen 2020 niet toe te staan.
Kantineverhuur kan ook niet. De onderlinge 1,5 meter afstand is bij dergelijke bijeenkomsten niet handhaafbaar volgens de regels van de noodverordening.
Verder zal ook de Proeverij in september niet doorgaan. Het bestuur hoopt van harte dat deze activiteiten in 2021 – al dan niet in aangepaste vorm – weer kunnen plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de dan geldende maatregelen en de vraag of dit verantwoord is.

Het Kweeklust bestuur