ALV 2020

ALV 2020

 

 

 

De Algemene Leden Vergadering in aangepaste vorm.

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op
zondag 5 juli 2020
aanvang 11.00 uur, BUITEN op het grasveld voor de kantine.

In verband met Covid-19 en de beschikbare buitenruimte zijn er restricties aan het aantal aanwezigen:
• Er kan slechts 1 lid per tuin komen.
• De afstand tussen de stoelen op het grasveld bedraagt 1,5 meer.
• Er zijn geen tafels.
• Men mag 2 andere tuinleden machtigen i.p.v. 1 ander tuinlid.
• Er is geen catering.
• Er is geen toiletbezoek mogelijk.
De onderstaande stukken zijn al in uw bezit:
1.   de agenda
2.  de notulen van de ALV van april 2019,
3.  het jaarverslag 2019-2020 van de Secretaris
4.  het financieel jaarverslag 2019
5.  de begroting voor 2020-2021
6.  gewijzigd huishoudelijk reglement
7.  toelichting huishoudelijk reglement
8.  eerder machtigingsblad (vervallen)
Naast deze uitnodiging ontvangt u een nieuw machtigingsformulier als bijlage.
Het bestuur wijst erop dat alle leden gerechtigd zijn agendapunten voor deze ALV in te dienen, mits dit schriftelijk (mail) gebeurtbij de Secretaris en minimaal 48 uur vóór de te houden vergadering.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur:
De secretaris,
Mw. M.S. Eichholtz

 

Machtigingsformulier ALV_2020