Tuinhuisje ter overname (backup voor de code)

Wanneer er een tuin/huisje te koop staat zullen eerst de kandidaten op de wachtlijst benaderd worden. Pas wanneer er van die zijde geen belangstelling is voor de betreffende tuin, verschijnt het te verkopen tuinhuisje op deze website.

ATV Kweeklust 
ATV Kweeklust  

Mocht u geïnteresseerd zijn in een tuin/huisje op onze vereniging ATV Kweeklust, kunt u zich, na een gesprek met een of meerdere bestuursleden op de wachtlijst laten plaatsen.

Zie hier naast een plattegrond met daarop alle nummers van de tuinhuisjes.
(klik op de afbeelding voor een vergroting.)

 


Meer informatie: penningmeester bestuur email: atvkweeklust.penningmeester@gmail.com

WERKWIJZE BIJ AANKOPEN VAN EEN TUIN

 1. Een belangstellende, mogelijke nieuwe bewoner, meldt zich bij het bestuur van A.T.V. Kweeklust.
 2. Van de belangstellenden wordt verwacht dat zij enthousiaste tuinierders zijn.  Daarnaast verwachten wij ook inbreng, in wat voor expertise dan ook, voor de vereniging in het algemeen.
  Ook wordt er met kandidaat-huurders minimaal 1 gesprek met een bestuurslid gevoerd, voordat tot plaatsing op de wachtlijst kan worden besloten.
 3. De belangstellende wordt door het bestuur op de wachtlijst gezet, tenzij de belangstellende belangstelling heeft voor een tuin waarvoor kandidaten op de wachtlijst geen belangstelling hebben..
 4. Het bestuur van A.T.V. Kweeklust biedt, namens de huidige bewoner, een tuin “Te Koop” aan en benadert de bekende belangstellenden (de wachtlijst) in volgorde van aanmelding. Belangstellenden hebben zo gewenst inzage in het taxatierapport van de tuin van hun belangstelling.
 5. Een belangstellende die zich serieus meldt dient overeenstemming te bereiken met de huidige bewoner over de prijs en de op te leveren roerende goederen. De overeenstemming wordt aan het bestuur gemeld. Het bestuur kan in de onderhandeling als tussenpersoon optreden.
 6. Het bestuur vult samen met de koper het RBvV formulier ‘Overeenkomst tot ingebruikgeving tuinen’ in.
 7. Het bestuur verstrekt de nieuwe bewoner het koperexemplaar van het taxatierapport nadat de nieuwe bewoner het bestuursexemplaar van het taxatierapport heeft ondertekend.
 8. Het bestuur maakt twee nota’s op. Een verkoopnota (zie werkwijze bij verkoop) en een aankoopnota. De aankoopnota wordt aan de nieuwe bewoner verstrekt of gezonden.
 9. De aankoopnota bevat de volgende posten:
 • De met de verkoper overeengekomen koopsom voor de tuin en het eventueel overeengekomen bedrag voor de roerende goederen;
 • Het nog te betalen deel van de variabele kosten voor het lopende kalenderjaar. Dit betreft de posten pacht, verzekering en lasten.
 • De bij aankoop éénmalig te betalen posten als administratiekosten, bouwfonds en contributie, lidmaatschap Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV) en de onderhoudsbijdrage.
 1. Het bestuur ontvangt het aankoopbedrag en verzorgt vervolgens de feitelijke overdracht van sleutels. De nieuwe bewoner is daarmee huidige bewoner geworden. De oude bewoner is daarmee voormalige bewoner geworden.